C172

Wlot strefę kontrolowaną bez zezwolenia kontroli ruchu lotniczego samolotu C172 SP-KGA 357/06

Data zdarzenia: 
25 November, 2006 - 22:09

Tytuł opracowania: Raport Końcowy

Miejsce zdarzenia: Przestrzeń powietrzna Łódź-Lublinek
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot C172
Znaki rejestracyjne: SP-KGA

Wykołowanie samolotu Cessna 172 SP-AKT poza wyznaczony próg pasa startów 273/04

Data zdarzenia: 
13 October, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 273/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Bielsko-Biała - Aleksandrowice (EPBA)
Państwo: Polska

Naruszenie wojskowej strefy nadlotniskowej lotniska Darłowo przez samolot Cessna 172 SP-FYE 220/04

Data zdarzenia: 
23 August, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 220/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Darłowo (EPDA)
Państwo: Polska

Niedokładne sprawdzenie przed lotem ilości paliwa w samolocie Cessna 172J SP-FLM 2/06

Data zdarzenia: 
7 January, 2006 - 01:12

Tytuł opracowania: Raport Końcowy Wypadku Lotniczego

Miejsce zdarzenia: Poznań, jez. Rusałka
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Cessna 172J
Znaki rejestracyjne: SP-FLM

Utrata kierunku podczas toczenia i zjechanie z drogi startowej samolotu Cessna F 172 L SP-KLO 953/08

Data zdarzenia: 
29 December, 2008 - 12:48

Tytuł opracowania: Raport Wstępny o Wypadku (Poważnym Incydencie) Lotniczym

Miejsce zdarzenia: Łódź-Lublinek
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Cessna F 172 L

Zderzenie z ptakami na trasie przelotu samolotu Cessna 172N SP-FZX 867/08

Data zdarzenia: 
18 November, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 867/08

Miejsce zdarzenia: przestrzeń powietrzna
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Cessna 172N
Znaki rejestracyjne: SP-FZX

Przyczyna incydentu:
Zderzenie z ptakami na trasie przelotu (EPWR-EPLU-EPWR) przed wejściem w CTR lotniska Wrocław. W wyniku zderzenia nastąpiło niewielkie wgniecenie prawej klapy i zarysowanie zastrzału prawego skrzydła.

Zalecenia profilaktyczne: Brak.