Poważne obrażenia pilota/pilotów

Utrata siły nośnej holowanej paralotni Swing Astral 2.26 65/04

Data zdarzenia: 
1 May, 2004 - 19:00

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z badania zdarzenia statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg

Miejsce zdarzenia: Borsk
Państwo: Polska