Śmiertelne

Śmiertelny wypadek pilota na paralotni UP Blues M wskutek podwinięcia skrzydła i opadania w spirali 351/11

Data zdarzenia: 
25 April, 2011 - 17:15

Tytuł opracowania: Raport wstępny o wypadku lotniczym

Miejsce zdarzenia: Mirachowo k/Kartuz
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: paralotnia UP Blues M
Znaki rejestracyjne: -