Obsługa przedlotowa

Zdarzenie śmigłowca W3AS na terenie organizacji obsługowej w Świdniku 596/11

Data zdarzenia: 
3 June, 2011 (godzina nieokreślona)

Opis: W trakcie smarowania wentylatora (planowa obsługa techniczna co 600 godzin lub co dwa lata) stwierdzono brak możliwości przejścia smaru przez łożysko i ukazania się w przednim otworze kontrolnym

Zdarzenie śmigłowca EC 135 P2+ na lotnisku Kraków-Balice 1458/12

Data zdarzenia: 
1 November, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas wykonywania dziennego przeglądu przedlotowego dowódca załogi stwierdził zbyt niski poziom płynu hydraulicznego na szklanym wskaźniku optycznym w instalacji hydraulicznej nr 1.

Zdarzenie samolotu AIRBUS A320 na lotnisku Warszawa-Okęcie 165/12

Data zdarzenia: 
10 March, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas wykonywania przeglądu dziennego (daily check) stwierdzono zniszczenie 4 sworzni w kole nr 4 (P/N C20195162A i S/N 32738).

Zdarzenie samolotu BOEING 757-200 na lotnisku Warszawa-Okęcie 37/07

Data zdarzenia: 
11 February, 2007 (godzina nieokreślona)

Opis: W trakcie przeglądu „DY” stwierdzono na korku głównym i korku przekładni głównej cząstki metaliczne w ilości większej niż dopuszczone przez Maintenace Manual.

Zdarzenie samolotu BOEING 737 na lotnisku Warszawa-Okęcie 67/10

Data zdarzenia: 
12 January, 2010 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas przeglądu „DY” stwierdzono wgniecenie na krawędzi natarcia prawego statecznika poziomego. Wykonano badania i pomiar uszkodzenia.