Niehandlowy

Zdarzenie samolotu BEECHCRAFT B-58 BARON SP-MED na lotnisku Katowice-Pyrzowice 167/09

Data zdarzenia: 
30 March, 2009 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas podejścia do lądowania wykonywanego na autopilocie z wykorzystaniem modu HEADING, w trakcie zbliżania się do ścieżki ILS po zmianie modu autopilota na APPROACH system pokładowy samolotu

Zdarzenie spadochronu JEDAI 120 w miejscowości Chrcynno k/Nasielska 1122/12

Data zdarzenia: 
2 September, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek posiadający Świadectwo Kwalifikacji (1012 skoków ze spadochronem), wykonywał skok na zadanie „Kamera tandem”. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości 900 m.

Zdarzenie samolotu SUPER PETREL SP 100 LY-AVO na lotnisku Kraków-Pobiednik 868/09

Data zdarzenia: 
20 August, 2009 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas kołowania po lądowaniu nastąpiło wjechanie kołem przedniego podwozia do dołka w ziemi, wskutek czego uszkodzone zostały cztery śruby mocujące.

Miejsce zdarzenia: Kraków-Pobiednik

Zdarzenie spadochronu OPALE 150 na lotnisku Ostrów Wielkopolski - Michałków 1053/12

Data zdarzenia: 
25 August, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek spadochronowy (1422 skoki ze spadochronem, trzeci w dniu zdarzenia), wykonywał skok
z wysokości 4000 m na zadanie „RW2”. Do momentu zainicjowania otwarcia spadochronu skok

Zdarzenie szybowca SZD-51.1 JUNIOR SP-3313 na jeziorze Międzybrodzkim 181/08

Data zdarzenia: 
18 April, 2008 (godzina nieokreślona)

Opis: Na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu Komisja uznała, że prawdopodobną przyczyną incydentu było niezachowanie przez pilota w locie termicznym, wykonywanym w górskim terenie, bezpiecznej