Lot szkolny

Nagromadzenie w prowadnicy nadmiernych osadów węglowych po procesie spalania w samolocie TB-9 Tampico SP-TUL 120/06

Data zdarzenia: 
1 June, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 120/06

Miejsce zdarzenia: Rzeszów-Jasionka
Państwo: Polska

Błąd ucznia-skoczka podczas procesu otwarcia spadochronu Mars 330 114/06

Data zdarzenia: 
20 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 114/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Niewłaściwe przygotowanie do skoku spadochronu Mars 330 110/06

Data zdarzenia: 
27 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 110/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Błędy pilota podczas lotu i wykonywania manewru szybowcem SZD-50-3 „Puchacz” SP-3318 94/06

Data zdarzenia: 
13 May, 2006 - 14:42

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z Wypadku

Miejsce zdarzenia: Toruń
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Szybowiec SZD-50-3 „Puchacz”
Znaki rejestracyjne: SP-3318

Zablokowanie procesu otwarcia czaszy głównej spadochronu Sabre 150 97/06

Data zdarzenia: 
13 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 97/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Błędy w technice skoku ze spadochronem Mars 330 1620/02 95/06

Data zdarzenia: 
13 May, 2006 - 13:20

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z Badania Wypadku Lotniczego

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Mars 330

Nie zablokowanie hamulców aerodynamicznych szybowca SZD-50-3 "Puchacz" 80/06

Data zdarzenia: 
3 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 80/06

Miejsce zdarzenia: Elbląg
Państwo: Polska

Wypadek szybowca SZD-48-3 Jantar Standard 3 SP-3293 77/06

Data zdarzenia: 
4 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Tytuł opracowania: Album Ilustracji

Miejsce zdarzenia: Szydłów k/Opola
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Szybowiec SZD-48-3 Jantar Standard 3
Znaki rejestracyjne: SP-3293

Błąd w technice skoku na spadochronie L-2 Kadet podczas oddzielania się od samolotu 278/04

Data zdarzenia: 
22 October, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 278/04

Miejsce zdarzenia: Inowrocław
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron L-2 Kadet

Incydent z udziaem skoczka na spadochronie L-2 Kadet podczas otwierania czaszy 234/04

Data zdarzenia: 
1 September, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 234/04

Miejsce zdarzenia: Bielsko-Biała
Państwo: Polska