Lot treningowy

Zanik termiki i lądowanie przed lotniskiem na szybowcu SZD-9bis Bocian SP-2589 110/04

Data zdarzenia: 
17 June, 2004 - 16:12

Tytuł opracowania: Raport końcowy, wypadek nr 110/04

Miejsce zdarzenia: okolice lądowiska Weremień k/Leska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-9bis Bocian E

Uszkodzenie łopaty śmigła samolotu PZL-104 Wilga 81/04

Data zdarzenia: 
19 May, 2004 (godzina nieokreślona)

Tytuł opracowania: Część opisowa do protokołu badania przesłanki Nr 1/2004

Miejsce zdarzenia: lotnisko Łódź - Lublinek (EPLL)
Państwo: Polska

Błąd techniki w ostatniej fazie lądowania na spadochronie Para-Foil 72/04

Data zdarzenia: 
9 May, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 72/04

Miejsce zdarzenia:Wrocław
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron ParaFoil

Uszkodzenie przedniej goleni podwozia w wyniku twardego lądowania samolotu Cessna 150 60/04

Data zdarzenia: 
21 April, 2004 - 17:05

Tytuł opracowania: Informacja o wyniku badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnsko Inowrocław (EPIN)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Cessna 150

Przyziemienie przed lotniskiem na szybowcu SZD-51 Junior SP-3314 99/04

Data zdarzenia: 
11 June, 2004 - 14:19

Tytuł opracowania: Raport końcowy z wypadku nr 99/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Olsztyn - Dajtki (EPOD)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-51-1 Junior