Samodzielny

Wejście w korkociąg i upadek na ziemię szybowca SZD-9 Bocian SP-2804 784/11

Data zdarzenia: 
9 July, 2011 - 16:32

Tytuł opracowania: Raport wstępny o wypadku (poważnym incydencie) lotniczym

Miejsce zdarzenia: Dęblin
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-9bis Bocian 1E

Awaryjne wodowanie na Wiśle i utonięcie ucznia-pilota samolotu Cessna 150M SP-KCP 400/07

Data zdarzenia: 
15 September, 2007 - 10:12

Tytuł opracowania: Raport końcowy wypadku lotniczego

Miejsce zdarzenia: Warszawa Białołęka, rzeka Wisła 521km
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Cessna 150M

Wadliwe zadziałanie automatu spadochronowego tupu FXC 12000 spadochronu Drakkar 249/06

Data zdarzenia: 
19 August, 2006 - 18:50

Tytuł opracowania: Raport Końcowy

Miejsce zdarzenia: Kruszyn
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Drakkar
Znaki rejestracyjne: Brak

Numer akt: 249/06

Upadek po lądowaniu poza lotniskiem spadochronu L-2 "Kadet" 238/06

Data zdarzenia: 
13 August, 2006 - 10:30

Tytuł opracowania: Raport Końcowy

Miejsce zdarzenia: Radawiec
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron L-2 "Kadet"
Znaki rejestracyjne: Brak

Numer akt: 238/06

Błędy ucznia-pilota w czasie wytrzymania i przyziemienia samolotu Cessna A 152 SP-KCR 235/06

Data zdarzenia: 
9 August, 2006 - 11:06

Tytuł opracowania: Raport Końcowy

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Babice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Cessna A 152
Znaki rejestracyjne: SP-KCR

Numer akt: 235/06

Zablokowanie pilocika w kieszonce podczas próby otwarcia czaszy głównej spadochronu Mars II PD-235 165/06

Data zdarzenia: 
7 July, 2006 - 20:35

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z Badania Incydentu Lotniczego

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Mars II

Otwarcie w niewłaściwej pozycji przy zwiększonej prędkości spadania spadochronu Mars-291 73/06

Data zdarzenia: 
29 April, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 73/06

Miejsce zdarzenia: Rzeszów-Jasionka
Państwo: Polska