Lot dla własnych potrzeb

Wlot bez nawiązania łączności radiowej w strefę CTR EPKK przez pilota samolotu Mooney M20J D-EHJM 1000/11

Data zdarzenia: 
8 August, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1000/11

Miejsce zdarzenia: CTR EPKK
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Mooney M20J

Lądowanie na drzewie przez skoczka na spadochronie BT-80 wskutek niewłaściwej oceny warunków atmosferycznych 790/09

Data zdarzenia: 
19 September, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 790/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Mirosławice (EPMR)
Państwo: Polska