Lot zawodowy (gdy związany z pracą)

Utrata części osłon kadłub-skrzydło na prawej burcie samolotu ATR-72 SP-LFA podczas zniżania w locie trasowym 234/06

Data zdarzenia: 
10 August, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 234/06

Miejsce zdarzenia: lot Warszawa - Wilno
Państwo: Polska