Wznoszenie

Usterka chowania podwozia samolotu ATR-72/200 SP-LFB 14/04

Data zdarzenia: 
4 February, 2004 - 11:48

Tytuł opracowania: informacja o wyniku badania incydentu lotniczego Nr 4/BL/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot ATR-72/200

Brak dostatecznej kontroli warunków lotu przez załogę samolotu Bae-3200 Jetstream 31 SP-KWD 23/06

Data zdarzenia: 
23 January, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 23/06

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska